Vad innebär ränteavdraget?

Alla privatpersoner med lån i Sverige omfattas av ränteavdraget på 21-30% — här går vi igenom allt du behöver veta.

Senast uppdaterad: 1 april 2024

Om du har lån och betalar ränta i Sverige har du automatiskt rätt till ränteavdraget, som innebär att du kan få en räntereduktion med 21-30 % på dina ränteutgifter, alltså de pengar du har betalat i ränta till bankerna.

Hur mycket får man i ränteavdrag?

Det grundläggande ränteavdraget är på 30 % upp till 100 000 kr. Efter 100 000 kr sjunker ränteavdraget till 21 % på det belopp som överstiger 100 000 kr.

Du har alltså fortfarande 30 % för de första 100 000 kronorna, något som många är osäkra över.

Räkneexempel

För att visa effekten av ränteavdraget kommer här två olika räkneexempel.

Exempel 1

I det första exemplet har en person ränteutgifter på 50 000 kr på ett år — alltså har personen betalat strax under 4 200 kr i ränta per månad under året. Ränteavdraget landar då på 50 000 x 0,30 = 15 000 kr.

Belopp Ränteavdrag Summa
50 000 30% 15 000

Den som betalat 50 000 kr i ränteutgifter under året får alltså skatteavdrag på 15 000 kr.

Exempel 2

I det andra exemplet har vi ränteutgifter på totalt 150 000 kr på ett år och når därmed brytpunkten då ränteavdraget sjunker från 30% till 21%. Ränteavdraget räknas då ut enligt ( 100 000 x 0,30 ) + ( 50 000 x 0,21 ) = 40 500 kr.

Belopp Ränteavdrag Summa
100 000 30% 30 000
50 000 21% 10 500

Vid ränteutgifter på 150 000 kr under året blir det 40 500 kr.

Frågor om ränteavdraget

Det är vanligt att ränteavdraget kommer med några funderingar — här samlar vi dem.

1. När infördes ränteavdraget?

Ränteavdraget infördes år 1979 och gav ursprungligen en minskning av räntan med 50 %. Under skattereformen 1990/1991 sänktes ränteavdraget till dagens nuvarande 30 %.

2. Är ränteavdrag och räntereduktion samma sak?

Ja, ränteavdraget kallas även för räntereduktion, även om ränteavdraget är vanligast i tal och i nyheterna.

3. Hur mycket får jag i ränteavdrag?

Om du har ränteutgifter på mindre än 100 000 kr får du 30 % i ränteavdrag. Om dina ränteutgifter överstiger 100 000 kr får du 30 % upp till gränsen, och därefter 21 % på överstigande belopp.

4. När får jag mitt ränteavdrag?

Ränteavdraget betalas inte ut separat utan minskar istället den totala skatt du betalar — den tas alltså upp i din skattedeklaration och Skatteverket sköter automatiskt detta avdrag utifrån underlag från de banker du har betalat räntan till.

5. Får jag ränteavdrag på billån?

Ja, du får ränteavdrag på alla lån där du betalar ränta till en bank i Sverige. Detta inkluderar alla lån; billån, bolån, privatlån (blankolån) och högräntekrediter som SMS-lån.


 Kategorier: Frågor, Samhällsekonomi, Räntor


Läs mer


Vad är inflation?

Vad är insättningsgaranti?

Här på Tian hjälper vi dig att spara pengar i vardagen, och att investera dem på ett sätt som kan ge dig frihet i framtiden.

tian.se