Vad är inflation?

Överallt pratas det om inflation, men vad är det egentligen? Här förklarar vi fenomenet inflation på ett enkelt sätt.

Senast uppdaterad: 1 juli 2024

Vad är inflation?

Inflation kan låta som ett avancerat ekonomiskt begrepp som bara experter kan förstå, men det är egentligen ganska enkelt. Du har säkert sett det själv i affären den senaste tiden: du ska köpa en burk med dina favoritkakor, som för några år sedan kostade 20 kronor — men nu kostar den plötsligt 30 kronor.

Priset har justerats upp på grund av inflationen, men vad betyder det då?

Varför uppstår inflation?

Inflation uppstår när det finns för mycket pengar i omlopp i ekonomin, vilket gör att priset på konsumtionsvaror och tjänster går upp. Ju mer pengar som finns tillgängliga för människor, desto mindre är värdet på varje enskild krona. Detta innebär att det krävs mer pengar för att köpa samma mängd av en vara eller tjänst som tidigare.

En enkel jämförelse är att tänka på en tårta som ska delas mellan fler personer: om det bara är två personer som delar på tårtan, så får var och en en stor bit. När fler personer ska dela på tårtan så blir bitarna dock mindre och mindre för varje ytterligare person. Detta är precis vad som händer med dina pengar när penningmängden ökar, och det finns för mycket pengar i omlopp i samhället.

Mer pengar leder till ökad inflation

Men varför trycker inte bara Riksbanken upp mer pengar så att alla kan bli rika? Tyvärr är det inte så enkelt, och dessutom leder det till ännu högre inflation i praktiken.

När det finns mycket pengar i omlopp ökar nämligen efterfrågan på både konsumtionsvaror och tjänster i Sverige, vilket gör att företagen höjer sina priser för att dra nytta av den ökade efterfrågan — eller för att de helt enkelt inte kan leverera i den ökade takten; varorna blir då mer eftertraktade.

Detta kan leda till en ond cirkel där priser och löner fortsätter att öka samtidigt som pengarnas köpkraft minskar eftersom produkterna blir dyrare och dyrare.

Orsaker till inflation

Här är fem exempel på vad som kan orsaka inflation:

  1. Ökad efterfrågan: Om efterfrågan på konsumtionsvaror och tjänster ökar utan att utbudet ökar lika mycket, kan priserna stiga. Därför kan det leda till inflation om exempelvis när elstödet betalas ut.
  2. Minskat utbud: Om utbudet av varor och tjänster minskar, till exempel på grund av Rysslands krig i Ukraina, naturkatastrofer som jordbävningen i Turkiet eller andra händelser, kan priserna stiga eftersom det finns färre produkter att sälja — de blir då mer eftertraktade och priset går upp.
  3. Ökade produktionskostnader: Om produktionskostnaderna ökar på grund av högre priser på råvaror eller högre lönekostnader, kan det leda till högre priser på de färdiga varorna eller närliggande tjänster.
  4. Ökad penningmängd: Om regeringen trycker upp mer pengar, eller om bankerna lånar ut mer pengar, kan det leda till en ökad penningmängd i omlopp, vilket i sin tur kan leda till högre priser.
  5. Valutakurs: Vår svenska krona stiger och sjunker varje dag i relation till andra valutor, oftast gentemot amerikansk dollar (USD) och euron (EUR). Om vår valuta blir svagare kan det leda till högre priser på de importerade varorna, vilket i sin tur kan leda till högre priser på både varor som säljs i Sverige men också varor som produceras i Sverige med importerade råvaror och material.

Det finns alltså flera olika faktorer som bidrar till att inflation uppstår, och flera av dessa faktorer är dessutom utanför vår kontroll; vi kan inte kontrollera andra länders valutor, andra länders kriser eller hur deras arbetsmarknader ser ut.

Det som Riksbanken dock kan påverka är hur stark kronan är, och den hanteras — eller försöker hanteras, iallafall — med hjälp av Riksbankens räntehöjningar.

Inflation påverkar oss olika

Men det är viktigt att komma ihåg att inflation kan påverka olika grupper på olika sätt:

  1. Sparkonton: De som har sparat pengar på ett bankkonto med låg ränta kan förlora pengar när inflationen ökar, eftersom räntan kanske inte räcker till för att täcka ökade levnadskostnader.
  2. Investeringar: Samtidigt kan personer med högre inkomster eller tillgångar dra nytta av inflationen genom att investera i tillgångar som fastigheter, aktier eller fonder som innebär att de kan "rida på vågen". Skulle man dock vara investerad i bolag som får det tufft i stigande inflation, då kan man istället se sina investeringar minska i värde.

Det är dock tydligt att ett vanligt sparkonto är i stort sett lönlöst när inflationen överstiger räntan. Det bästa du kan göra i det fallet är att låsa räntan så högt du kan, förslagsvis på 3-12 månader, för att försöka få så hög sparränta som möjligt.

Skydda dig mot hög inflation

Så hur kan man skydda sig mot inflation? En bra strategi är att investera dina sparpengar i tillgångar som inte tappar i värde när priser ökar — men, vad är det då?

1. Fastigheter

Ett exempel är fastigheter, som vanligtvis ökar i värde när inflationen stiger. Alla fastigheter gör dock inte det, och vissa hårt belånade fastighetsbolag får det istället svårare att överleva när räntorna stiger.

Exempel på populära fastighetsbolag är Castellum, Hufvudstaden och SBB.

2. Dagligvaror

Aktier i dagligvaruhandeln — eller livsmedelssektorn — kan också vara en bra investering i inflationstider, eftersom butikerna ofta höjer sina priser för att hantera högre produktions- och inköpskostnader och därmed säkra sina vinster. Detta innebär att aktieägare också kan dra nytta av högre priser i matvaruaffärerna.

Exempel på framgångsrika dagligvarubolag är Axfood och Procter & Gamble.

3. Industri

Även aktier inom industrisektorn kan vara en bra idé när inflationen rusar iväg och du är rädd om sparpengarna. Sveriges industrier är enormt starka och även om orderboken kan tunnas ut när omvärlden drabbas av hög inflation och räntestigningar brukar de klara sig bra över tid.

Exempel på starka industribolag är Epiroc, Sandvik och Assa Abloy.

Alla påverkas av inflation

I slutändan är inflation ett ekonomiskt fenomen som påverkar oss alla på något sätt. Genom att förstå vad inflation är och hur det fungerar kan du göra bättre beslut för din egen ekonomi.

Om du någonsin undrar varför priser på varor och tjänster stiger, så är det vanligtvis på grund av en stigande inflation av en eller annan anledning. Det kan bero på en mängd olika faktorer, som högre produktionskostnader, ökad efterfrågan eller minskad tillgång på varor.

Oavsett vad som orsakar inflationen är det viktigt att vara medveten om hur det påverkar din ekonomi. Att förstå hur inflation fungerar kan hjälpa dig att göra bättre val när det gäller att spara och investera dina pengar.

Så nästa gång du ser priser stiga, tänk på inflation och hur det påverkar vår ekonomi som helhet — vad kan du göra för att det ska drabba dig så lite som möjligt?


Värdepapper

Vill du veta mer om de aktier eller fonder som vi har skrivit om i artikeln? Här nedan hittar du mer detaljer.

#VärdepapperISIN
1Assa Abloy B SE0007100581
2Axfood SE0006993770
3Castellum SE0000379190
4Epiroc A SE0011166933
5Hufvudstaden A SE0000170375
6Procter & Gamble Co US7427181091
7SBB D SE0011844091
8Sandvik SE0000667891


 Kategorier: Frågor, Samhällsekonomi


Läs mer


Vad är ETF?

Vad innebär ränteavdraget?

Här på Tian hjälper vi dig att spara pengar i vardagen, och att investera dem på ett sätt som kan ge dig frihet i framtiden.

tian.se